NOVEMBER PROMOTION

MIA

New Kana (Japanese)

Mana (Japanese)

ANNA (Korean)

YUKI

LISA